Deviaq - Hållbarhet i praktiken

13 Sep 2016 08:45180

Linköpingsföretaget Deviaq som utvecklar IT-system för hantering av fordon som sänker driftskostnaden och effektiviserar logistiks- och informationsflöden.
Mats Jacobsson berättar om deras hållbarhetsarbete

Read more