Hur skapar vi möjligheter för innovativa tillväxtbolag?

08 Jul 2017 16:09550

Sverige behöver fler växande företag. Hur skapar vi möjligheter för innovativa bolag i tillväxt?
Göran Lundwall, vd och koncernchef Almi.
Hur är förutsättningarna för tillväxtföretag på Gotland?
Juliana Falke, vd Almi Gotland

Read more