Kvinnors företagande – en politisk fråga?

10 Dec 2017 14:27160

Womengage, 30 November 2017

I Sverige är drygt var fjärde person som startar företag kvinna. Den siffran behöver bli högre. Vad krävs för att detta skall bli verklighet och vad kan och bör politiken göra?

Detta är något som vi började diskutera på WomEngages stora riksdagsseminarium för exakt ett år sedan och frågan väckte ett enormt intresse! Sedan dess har WomEngage rest runt i landet för att träffa lokalpolitiker, tjänstemän och entreprenörer för att ta in åsikter och förslag och föra en dialog som kan skapa bättre förutsättningar för kvinnor att starta företag vårt land.

Nu avslutar vi året genom att återigen bjuda in till ett seminarium i Sveriges Riksdag. Dels för att ta del av nya berättelser och erfarenheter och dels för att summera och blicka framåt in i valåret. Vad kommer politikerna att lyfta under valrörelsen som har bäring på denna viktiga fråga. Vad vill vi att de skall lyfta?

Read more