Almi Företagspartner AB

Hur är läget hos Sveriges tillväxtbolag?

Globalisering och digitalisering ökar konkurrensen om kunderna – men skapar också möjligheter för svenska företag att växa. Vad säger företagen själva om sina tillväxtmöjligheter och hinder – och vad behövs för att de ska lyckas?
Lars Mårdbrant, Kommunikationsdirektör, Almi
Stefan Lundell, Medgrundare och innehållschef, Breakit
Camilla Björkman, Affärsutvecklingschef, Breakit